Procedura serwisowa

System obsługi zleceń zorganizowany jest tak, aby uzyskać maksymalną elastyczność przy zachowaniu prostoty. Istnieje wiele scenariuszy procedur obsługi zgłoszeń serwisowych, do których system eFire Reklamacje może być dostosowany.
 
Przykładowa procedura obsługi zgłoszeń serwisowych z użyciem systemu eFire Reklamacje może wyglądać następująco:
1. Wyszukanie zadań do realizacji przez serwisanta:
a) Wyszukaj zlecenia po statusie "Nowe". Jeżeli jest wypełnione pole "Data przyjęcia towaru" to można przystąpić do obsługi zlecenia. Jeżeli nie zostanie ono zakończone od razu należy ustawić status "Realizowane" i uzupełnij termin realizacji.
b) Wyszukaj zlecenia o statusie "Realizowane". Zwróć uwagę na kolumnę "Termin realizacji".
 
2. Po zakończeniu fizycznej obsługi reklamacji (diagnostyki/naprawy) należy ustawić status zakończone i datę zamknięcia.
 
3. Zestawienie towarów do wysłania: wyszukujemy zgłoszeń ze statusem "zakończony" . Brak uzupełnionej daty wysyłki oznacza, że przedmiot jeszcze nie został wysłany. Osoba lub kierownik odpowiedzialny za reklamacje powinien sprawdzić dlaczego towar nie został jeszcze wysłany.
 
Przebieg procedury obsługi zgłoszenia reklamacyjnego będzie z reguły zależał od uwarunkowań i podziału prac w każdej firmie.