Oprogramowanie jako usługa

SaaS Software As a Service jest formą udostępniania aplikacji i systemów na odelgłość poprzez Internet. Najcżęsciej opłatę wnosi się w formie subskrypcji na okres korzystania z systemu. Od strony technicznej są to zwykłe aplikacje WWW urchamiane w przeglądarce Internetowej.
Cechy:

  • brak konieczności instalacji oprogramowania
  • natychmiastowe rozpoczęcie pracy z systemem
  • przetestowana przez wielu różnych użytkowników funkcjonalność
  • niskie koszty utrzymania

 
Rozwój i integracje:
Uniwersalny model oprogramowania utrudnia wprowadzanie unikalnych dla pojedynczego zawiające cech i funkcjonalności. Rekompensuje to fakt bezpłatnego korzystania z rozwoju całej platformy – czyli cech i funkcjonalności pojawiających sie w nowych wersjach.
Z drugiej strony rozwój platformySaaS doprowadzi do powstania uniwersalnych otwartych standardów integracji różnych aplikacji. Wiele z nich istnieje już teraz.